SJØHAGEN BRYGGE, Bryggepromenaden 1

Arkitekt:
MER arkitektur AS
Oppdragsgiver:
Sjøhagen Brygge 1 AS
Sted:
Kambo, Moss
Periode:
2018–2022
Fase:
Skisse,- forprosjekt, detaljreg., detaljprosjektering inkl. oppfølging byggeplass
Bygningstype/størrelse:
Leilighetsbygg

I leilighetsbygget på Bryggepromenaden 1 finnes 52 leiligheter, fordelt på to bygningskropper.

Foto: Moments of Light

De to bygningskroppene ligger i overgangen mellom den nye kaifronten og uberørt natur. Bebyggelsen tydeliggjør overgangen mellom den urbane bryggen og det myke og kuperte naturlandskapet, og fotavtrykket utgjør en vifteform med en portal som åpner seg mot utsikten innover fjorden.