SJØHAGEN BRYGGE, Rekkehus

Arkitekt:
MER arkitektur AS
Oppdragsgiver:
Sjøhagen Brygge 1 AS
Sted:
Kambo, Moss
Periode:
2018-2022
Fase:
Skisse,- forprosjekt, detaljreg., detaljprosjektering inkl. oppfølging byggeplass
Bygningstype/størrelse:
Rekkehus, 46 stk

46 boliger, i rekker av tre til fem hus, danner et intimt og hyggelig nabolag for både store og små. Prosjektet er vinner av Byggeskikkprisen i Moss Kommune, 2022.

Bebyggelsen ligger i et skrånende terreng og er orientert slik at takterrassene får best mulig sikt- og solforhold. Husrekkene danner rammene rundt mindre tun som åpner seg i retning av stasjonen i den ene enden og Kulpestien og naturområdet i den andre. Tunene er forbundet av en bilfri internvei som slynger seg gjennom feltet i en løkkestruktur. Her er det rom for lek og godt naboskap i fargeglade omgivelser.

Fotograf Håkon Rossebø/MER arkitektur

Se FILM om prosjektet, utarbeidet av pussleverandøren STO.