SJØPARKEN, SJØHUS 1-8

Arkitekt:
MER arkitektur AS / Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb AS
Oppdragsgiver:
Agnes Utvikling AS
Sted:
Stavern, Norway
Periode:
2011–2018
Fase:
Skisse,- forprosjekt, detaljreg., detaljprosjektering inkl. oppfølging byggeplass
Bygningstype/størrelse:
8 rekkehus

Landskap, sol- og siktlinjer setter premissene for utbyggingen av området. Husene henvender seg til sjøen og ivaretar mulighet for aktiviteter knyttet til båtliv, bad og soling - "kjør inn - båt ut".

Kombinasjonen av privat brygge, balkong og takterrasse tilrettelegger for opphold i sol fra morgen til kveld. Forskyvningen og sammenkoblingen av boligene gir lune kroker både på brygge og balkong med ly for vær og vind.

Foto: Life by Christian/ Privatmegleren