SØRENGA

Arkitekt:
Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb AS
Oppdragsgiver:
Sørenga Utvikling KS
Sted:
Oslo, Norway
Periode:
2009–2017
Fase:
Skisse,- forprosjekt, detaljprosjekt inkl. oppfølging byggeplass.
Bygningstype/størrelse:
Bolig/næring/restaurant/parkering. 19.400m2

Sørengas to ytterste bygg er formgitt med kraft, farger og dynamikk som et svar på stedets møte med sjøbad, sjøsprøyt og fjordrom.

Bebyggelsen nedskalerers gjennom et variert bygningsuttrykk og trappes ned mot syd. Terrassering bidrar til gode sol- og siktforhold for alle. Innslag av pussede fasader med ulike farger i portrom og gårdsrom bidrar til en frodig og sanselig variasjon.