Bærums verk

Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb AS
Bærums verk, Norway
House for the future
Norsk Leca AS
1987

Fjell og frodig vegetasjon skapte et ønske om en enkel form som ikke krevde de store inngrep i terrenget.

Adkomst på tomtens høyeste punkt tilsa garasje lagt til vei. Huset ble derfor trukket tilbake og på nedsiden av veien for å at det skulle bli plass til uteområder mot syd og vest. For å binde volumene sammen og gi anlegget en stram komposisjon la man en mur mellom garasje og bolig. Tilgjengelighet og spenning i forbindelse med adkomst til huset ivaretas med en bro som svever gjennom en toetasjes vinterhage; derfra kommer man direkte inn på øverste boligplan. Der ledes man frem mot utsikten og Lommedalens storslagne rom før man vender om og beveger seg mot terrenget for å stige ned til hustes øvrige rom, med solfylte terrasser og nærhet til detaljene i terrenget. Slik understrekes tomtens kontraster.

Oppholdsrommene er lagt til de øvre plan for at sol- og utsiktsforhold skal ivaretas.

Huset er fleksibelt – det har utvendig adkomst fra forskjellige sider til alle plan. De to etasjene er delt i fire halvplan, og rommene griper over i hverandre og gir varierende romhøyde og spennende perspektiver i alle retninger.