Gullkroken

Arkitekt:
Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb AS
Periode:
1982–1986

Tomten ligger sentralt og svært idyllisk til langs Hoffselven med friområde i syd og vest.

Sol- og utsiktsforholdene er gode. Den var regulert til boligformål med utnyttelsesgrad 0,5–0,6 og maksimal etasjehøyde på 4. En så høy utnyttelsesgrad resulterer normalt i blokkbebyggelsesform, som ville ha sprengt tomtens nette skala. Toetasjes rekkehus lot seg bedre innpasse i miljøet, men da tomten er lang og smal, ble det relativt tett. For å sikre skjermede uteområder la man disse til takterrasser. Takterrassen er på 45 m2 og er laget med peis.

Husene ble bygget i betong og pusset Leca, som er malt hvit med inntrukne blå partier. Bruttoareal er 150 m2 fordelt på 4 rom og kjøkken. Garasjene er plassert under bebyggelsen.