Voksenkollveien

Arkitekt:
Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb AS
Sted:
Oslo, Norway
Bygningstype/størrelse:
30 Houses
Oppdragsgiver:
Selmer AS
Periode:
1996

Tomten ligger høyt og fritt med marka i ryggen og Sørkedalens store landskapsrom i front. Bebyggelsesmønsteret åpnes mot landskapsrommet, skråningens vegetasjon videreføres inn mellom husrekkene, og bebyggelse og landskap integreres.

Denne "fingerskjøten" mellom bebyggelse og vegetasjon bidrar til å dempe fjernvirkningen, og alle boenheter får tilnærmet like kvaliteter når det gjelder sol og utsikt.
Hovedformen er enkel og sluttet med et tungt tak og robust detaljering for tilpasning til strøkets øvrige bebyggelse.
Husene er lagt i rekke avtrappet etter terreng, hvor alle har en tosidighet når det gjelder uterom, det vil si hage på begge sider. Planløsningen tar utgangspunkt i dette fenomen.
Husene er bygget opp med en gjennomgående robust svalgang tillagt et større åpent rom i hver etasje som kan innredes på ulikt vis. Med åpen røst i 2. etasje blir hovedoppholdsrommett høyt og flott.
Fargebruken er inspirert av stedet, – svart panel gir assosiasjoner til naboenes tjærebehandlede tømmerhus, og røde tak og gule vinduer gir bidrar til å gi bebyggelsen sin egen karakter.
Belysningen er varm, intim og dempet, - den skal ikke konkurrere med stjernehimmelen.