Markveien 35 - 41

Arkitekt:
Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb AS
Sted:
Oslo, Norway
Bygningstype/størrelse:
Rehabilitation/rebuilding of shopping center
Oppdragsgiver:
Union Eiendomskapital AS
Periode:
2007