Rolfsbukta

Arkitekt:
Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb AS
Sted:
Fornebu, Norway
Bygningstype/størrelse:
75 apartments
Oppdragsgiver:
Rolfsbukta Utvikling KS
Periode:
2012–2017

1st prize Invited contest. Tomtens plassering i et område med blandet bygningstypologi, inspirerer til en bygningsform som formidler overgangen mellom rekkehus og blokker. Bebyggelsen forholder seg til områdets ulike kvaliteter, bebyggelse og omgivelser. Tidløs arkitektur av høy kvalitet, “tilpasset, men forskjellig”. Fokus på menneskelig målestokk, noe som innebærer dekomponering av bygningsvolumene, addisjon av mindre enheter, - lesbare “hus” for identifikasjon og tilhørighet. Samtidig har prosjektet en strukturell og arkitektonisk orden. Boligene er organisert slik at flest mulig får gode sol og utsiktsforhold.

Det er ønskelig at bebyggelsen skal fremtre som lys og "nett" med "småhusskala" som er godt forankret i terrenget. Hovedformen er enkel og rasjonell mtp. fleksibel sammenstilling, - det er mulighet for nødvendige tilpassninger, variasjoner og kontraster.

Visuelle og fysiske forbindelseslinjer er avgjørende. Friområdene i vest trekkes inn mellom boligene for mykere overgang/ naboskap. Rommene mellom husene tilrettelegges for felles opphold og rekreasjon. Høyder i prosjektet er avstemt i forhold til eiendommens to adkomster, fra Rolfstangveien på kote 6 og kote 12. Høyder på bebyggelsen følger retningslinjer i detaljreguleringen som ble vedtatt i kommunestyret 26.02.14. Bebyggelsen er bevisst planlagt med stor variasjon i volumoppbygging og høyder, for å bidra til et nedskalert prosjekt tilpasset ulik type nabobebyggelse, omkringliggende landskap, terreng og uterom. Bebyggelsen trappes ned med fallende terreng. Utomhusplanen har fokus på gode private og felles uteoppholdsarealer. Boliganlegget inkluderer leiligheter av ulik type, størrelse og pris. Alle leiligheter over U-etg. vil ha lys fra minst 2 sider. Gruppering rundt heis og trapp bidrar til et fattbart fellesskap, med muligheter og grunner til å møtes.