Smestad Hovedgård

Arkitekt:
Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb AS
Sted:
Oslo, Norway
Bygningstype/størrelse:
60 apartment-units
Oppdragsgiver:
Bauer & Bech
Periode:
1990

Tomten ligger vakkert øst for Smestaddammen med friområde i syd. Sol- og utsiktsforhold er meget gode. Utgangspunktet for bebyggelsesplanen er det eksisterende hovedhuset. Hovedhuset, et hvitmalt hus med sveitserdetaljer og nette proporsjoner, utgjør også planens tyngdepunkt og angir planens retning. Den nye bebyggelsen dekomponeres, det vil si at den deles opp i mindre volumer for å underordnes hovedhuset. Samtidig muliggjør oppdelingen en plan med større ledighet og bedre terrengtilpasning enn store, kompakte volumer.

Forskyvninger av volumer i horisontal og vertikal retning gir et rikt lys- og skyggespill som visuelt reduserer bygningsmassen og skaper liv og variasjon i nær- og fjernvirkning. Oppdeling og forskyvning muliggjør en friere form for romdannelse mellom husene.

Hovedtunet er adkomsttunet, hvor hovedbygget danner fondvegg. Som en kuriositet og et minne «om det som var», legges stabburet også inn i bebyggelsen. Det kan med sin robuste sjarm bli en «følgesvenn» til hovedhuset og en spennende kontrast til den nye bebyggelsen.

Et tun bør erfaringsmessig ikke inkludere mer enn 20–30 boligenheter hvis man ønsker å oppnå intimitet, tilhørighet og ikke minst eksklusivitet.

Bebyggelsen består av 22 hus i 2 og 3 etasjer med loft og takterrasse.

Et hus er en egen enhet med egen inngang fra tunet for to eller tre leiligheter. Øverste leilighet går over to plan og får rom på taket, gjerne glassoverdekket, stue, soverom og takterrasser.