Bystranda Terrasse

Arkitekt:
Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb AS
Sted:
Kristiansand, Norway
Bygningstype/størrelse:
Apartments/Offices, 15.000m2
Oppdragsgiver:
Bystranda Terrasse AS,Tangen Babord AS
Periode:
2009–2013

Tomten ytterst på Tangen har en helt spesiell og flott beliggenhet. Utsikten mot havet og horisonten er storslagen, og orientert mot både øst, syd og vest gir det gode solforhold fra morgen til kveld. Mot øst grenser tomten opp til Otra, i syd til parklandskap og hav, i vest til «indre havn» og Bystranda, og i nord til eksisterende industri-/kontorbygg for NRK. Kontakten med sjøens liv og bevegelse, lyder og lukter – ikke minst sjøens lys og refleksenes spill – gir stedet en helt spesiell atmosfære.

Tangen møter fjorden med frodig parklandskap. Det har vært et sterkt ønske å nedskalere bebyggelsen til et mer variert bygningsuttrykk. Smale lameller med store grønne terrasser trappes ned til tre etasjer mot Bystranda og gatetun. Konseptet er intimt, frodig og grønt, som en formildende overgang til parken ytterst på Tangen og et svar på Odderøyas grønne profil. Sammen danner de innfatningen til Østre havn.

Bebyggelse på tre etasjer har erfaringsmessig en bedre relasjon til den menneskelige målestokk. Rom for mennesker – de intime byrom – skaper fortrolighet, velvære og kontaktarenaer. Sikt og bevegelseslinjer mellom Bystranda og Otra sikres ved to etasjers portaler. Uteområdenes utforming er spesielt viktig i større bygningskomplekser. En sekvens av varierte uterom – intime gårdsrom, gatetun og gangstier – knytter an til omgivelsene, gir området karakter og inviterer til felles bruk.For å hensynta klimaet og skape romlig variasjon er deler av terrenget bygget opp for å ivareta ulike typer vegetasjon. Utomhusplan er samordnet med gjeldende landskapsplan og designhåndbok.