Voksenhagen

Arkitekt:
Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb AS
Sted:
Oslo, Norway
Bygningstype/størrelse:
50 houses, 7000m2
Oppdragsgiver:
OBOS Nye Hjem AS
Periode:
2009–2012

Å bygge i by handler like mye om rommene mellom husene som selve bygningene – et godt samvirke er det optimale. Rom for mennesker – de intime rom – skaper fortrolighet, velvære og kontaktarenaer. Voksenhagen er intim, frodig og grønn og har høy utnyttelsesgrad.

Tomten ligger på Hovseter mellom Landingsveien i vest og et friområde i øst. Femti enkle kubistiske volumer i to–tre etasjer med takterrasse adresseres og tilpasses tomtens form og terrengfall.

Strukturell og arkitektonisk orden muliggjør et høyt antall leilighetsvarianter og sammenstillinger. Variasjon i rom og form, lys og skygge, er skapt ved forskyvninger vertikalt og horisontalt. Bebyggelsesmønsteret skaper gode og tilgjengelige uterom for alle brukergrupper både inn mot den enkelte bolig og mellom husene. Uterommene har gode solforhold og er skjermet mot trafikkstøy. De er bilfrie og danner trygge lekeområder for de minste barna.

Gangveien leder gjennom flere tun. Tunene har forskjellig form, størrelse og innhold, som inviterer til forskjellig bruk. Adkomst til boligene er lagt fra tunene, og stier fra boligområdet knytter seg til stien i friområdet og skaper forbindelse også på tvers av området.

Området iscenesettes med bevisst lyssetting.