Damsgårdsundet, Ternen

Arkitekt:
Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb AS
Sted:
Bergen, Norway
Bygningstype/størrelse:
Apartment building, 41 apartments, 3500m2
Oppdragsgiver:
Bergen og Omegn Boligbyggelag (BOB)
Periode:
2006–2009

Ternen Borettslag ligger på kaikanten av Puddefjordens vestre bredd, og er første byggetrinn i den nye bydelen Damsgårdssundet i Bergen. Nærhet til sjøen og tomtens robuste historie danner grunnlag for byggenes formgivning i Damsgårdssundet. Kontakten med sjøens liv og bevegelse, lyder og lukter – og ikke minst sjøens lys og refleksens spill gir stedet en spesiell atmosfære som preger alle boligene. Formgivning er robust og kraftfull med et dynamisk uttrykk for å balansere og spille opp mot terrengets bratte fall og brå møte med sjø.

Anlegget består av to bygg med til sammen 41 leiligheter på totalt 3.200 kvadratmeter. Alle leiligheter og uteoppholdsarealer er universelt utformet. Kaifronten med flytebrygger og båtplasser, samt allmenningene mot nord og sør skal være tilgjengelig for allmennheten. Felles hovedadkomst til boligene er lagt til Damsgårdsveien. En frittstående heis med glass fører opp til altanganger i 4 til 5 etasjer. 

Prosjektet vant Bergen Kommunes Arkitekturpris 2010.