Stranden – Aker Brygge

Arkitekt:
Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb AS
Sted:
Oslo, Norway
Bygningstype/størrelse:
Offices / Apartments / Shops / Restaurant, 25.000m2
Oppdragsgiver:
Originally Aker Eiendom, changed to DnB Eiendom
Fase:
Ferdigstilt
Periode:
1990

Stranden ligger ytterst på Tingvallakaia og danner med sin fasade langs tørrdokken, avslutningen på Aker Brygge mot sydvest. Det var et mål å la bebyggelsen danne en rolig avslutning på kaiforløpet for å holde «vestveggen» i Pipervika. Et slektskap i volum og flate mellom verkstedshallen og Stranden rammer inn dekomponerte volumer i byggetrinn 2.

Bebyggelsen understreker tørrdokkens spesielle form og danner vegg mot festplassen. Samtidig skulle den samarbeide med Kaibygg II om felles smug og plass og tilgodese bakenforliggende boligers lys- og utsiktsforhold. En fast kvartalsstruktur var en naturlig løsning. Kaifronten på Stranden er en del av et langt forløp. Dokken er spesiell. Den møter kaifronten i spissvinkel, og med aftensolen og sin intime karakter tilfører den Aker Brygge nye kvaliteter. Dokken måtte derfor ikke bli liggende i «bakleksa». Forløpet langs kaia og fjordrommet måtte finne en fortsettelse langs dokken. Signalet måtte frem til kaia. Slik ble risset gjennom kvartalet fra kai til dokk en nødvendighet. Aftenlyset fra dokken setter solflekk på kaia.

Risset gjennom kvartalet gir «titteskapseffekt» til kvartalets indre – et lysere rom med smug og plasser på bryggeplan og beplantet gårdsrom i 3. etasje for Strandens beboere. Tomtens særegenhet er nærheten til sjøen. Situasjonen er unik, med fjord på to sider og under deler av bygningen. Det var et mål å ta i bruk, understreke og gjennomarbeide stedets karakter og kvaliteter i prosjektet.

Bygningen tilpasser seg stedets egenart og bidrar til å forsterke stedets atmosfære.

Christian Norberg-Schultz betegnet Stranden som poetisk modernisme. Bygget tilstreber et visst slektskap med verkstedshallen. Underdeling av fasaden er motivert av ønsket om redusert høydevirkning og gode proporsjoner. Bygget avsluttes med et karakteristisk og lett oppadstrebende tak som motsvar til dokkens krumme snitt. Den spenstige avslutningen i gesims og hjørner gir retning og bevegelse. For Kari handler det om metaforen arabeque, en danserisk bevegelse med strekk opp og ut.

Boligene på Stranden har en unik beliggenhet – hvor kan man ellers trekke torsk gjennom vinduet og rett i gryta?

Kvartalets rom og sirkulasjon orienteres mot sjø: Fjorden oppleves som en forlengelse av stuens gulv, og materialene måtte klinge mot ramsalt sjø – trebrygge og mur, steinvegger, stål og glass.

Strandens 120 leiligheter byr på svært mye variasjon og mangfold. Alle har gjennomlys, fjordutsikt og balkonger med skipsdekk som delvis kombineres med og utvider stueareal/vinterhage til én sone, et overgangssjikt i planen som er i dialog med fjorden. Felles beplantet gårdsrom i 3. etasje med utsikt til kai og dokk nås fra alle leilighetene via heis og broer. Boligens adkomst er lagt til forskjellige «steder» i kvartalet, til gater, smug og arkader.

Forretningene tilhører gate- og byplanet. De er små, og de er rettet utad. Gatens liv trenger dem, og publikum skal føle at de handler på bryggen. Vind i håret, sjøsprøyt i barten og vrengte paraplyer er da flott, saft suse!

Det er et tankekors at tørrskodd handel for noen later til å bli saliggjørende; det introverte forretningssenter stjeler livet i de offentlige rom. Byens puls forsterkes av mennesker som bor der – den eneste heldøgnsaktivitet som ikke «stenger».

Materialbruken er «plukket opp» på stedet. Håndbanket tegl i spesialfarget mørtel er kvartalets varmende ytterfrakk, og hvitmalte, pussede flater danner reflekterende fôr i kvartalets indre. Svartlakkert stål og massivt oljet treverk på balkonger, heiser og broer kontrasterer og varmer. Gaten trenger, liksom boligen, materialer i dialog med hånd og hud. Nærheten til materialene var vesentlig.

   

I fase I (1år) for Aker Eiendom omfatter arbeidet også prosjekteringsledelsen.

Av totalt 120 leiligheter ble ca 30 stk. spesialtegnet under
oppføring for spesielle kunder, bl.a.:

Høyesterettsadvokat Ole Lund, Oslo
Per Spook, Paris
Dir. P. J. Doksæter, Hotell Norge, Hamburg
Dir. Aage Øren, Oslo
Dir. Kenneth Sandvold, Bik Bok
Dir. Ola Kongshaug, Bik Bok
Skipsreder Petter C. G. Sundt
Advokat Eilif Torma                                                                        
Adm. dir. Torstein Hagen, London
Skipsmegler Hans Jacob Gram, Oslo.

 

Tildelt MURVERKSPRISEN 1988.
Tildelt HOUENS FOND DIPLOM 1994, Norges høyeste utmerkelse i arkitektur.
Tildelt NORSK STÅLKONSTRUKSJONSPRIS 1991.
Tildelt EUROPEAN STEEL AWARD 1991.