Tjuvholmen, Lille Stranden 3

Arkitekt:
Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb AS
Sted:
Oslo, Norway
Bygningstype/størrelse:
Apartments/Business/Restaurant, 5 850 m2
Oppdragsgiver:
AS Selvaagbygg/Aspelin Ramm gruppen
Periode:
2007

I enhver by finnes overordnede elementer som har preget byens fysiske utvikling og struktur. Det spesielle i situasjonen danner grunnlag for byggets formgiving og identitet. Det høyeste hjørnebygget i det første kvartalet på Tjuvholmen skal være et relevant svar på en vital, urban situasjon, og på et møte med fjordens landskapsrom,- med sjøens liv og bevegelser. Det er i samspillet mellom rom og omgivelser,- mellom innside og utside at vi skaper vår arkitektur.Derfor er hjørnebygget gjennombrudt som en ”snøballykt”. Åpninger av ulik karakter skaper variasjon og kontakt mellom kvartalets indre rom og omgivelsene. Som renninger i byveven vil romlig interferens, bevegelseslinjer, siktlinjer og linjer av lys mellom bygg og omgivelser føre til gjensidig vitalisering. Slik forankres bygget i situasjonen, og slik ivaretas det intime aspekt i det storslagne. Kontrastene gir bygget karakter.

Lille Stranden 3 er det høyeste hjørnebygget i det første kvartalet som ble bygget på Tjuvholmen. Huset fronter Olav Selvaags plass mot sydvest og har fasader langs Tjuvholmen Allé og Lille Stranden, samt mot innvendige gårdsrom. Kvartalet  har høy tetthet-  Kvaliteten på gårdsrommet er av  avgjørende betydning for kvartalets kvalitet som helhet.  Kvartalet trenger ”pustehull”, det vil si at sol og lys må trenge inn, samtidig som utsikt til omgivelsene må ivaretas. På tegnebordet fikk bygget arbeidstittelen ”complexus”, som kan oversettes til omfavnelse. To lameller møtes i en romlig komposisjon, en ”flette” som tilrettelegger for gjennomgående åpninger, portaler og terrasser.  Arkitektur oppstår i dialog med bevegelser,- vandringen i en sekvens av rom med ulike proporsjoner med variasjoner i lys, skygge, materialer og detaljer.  Vandringen blir en opplevelsesrik fortelling om stedet; -samtidig som pendlingen mellom innside og utside på de ulike plan knytter byggets liv til Olav Selvaags plass. Omsluttende fasader har en representativ karaktér og vegger i snittflatene mot åpningens portaler og felles terrasser er av mer interiør karaktér.De omsluttende fasadene, (vegger som definerer kvartalets ytterflater), er dekomponert i ulike flater og sjikt med referanse til byggets volummessige oppbygging og komposisjon.  Fasadene er pusset og fargesatt i ulike valører knyttet til de ulike sjiktene.  ”Foret” i snittflatene er kledt med beiset brannimpregnert cedertre. Pussfasadene er fargesatt av billdekunstner Bente Tønnesen.

Huset rommer 63 leiligheter som spenner mellom 46-182 m2, fordelt på 10 etasjer.1. etg benyttes til ulik næringsvirksomhet som butikker og restauranter. Hovedadkomsten til boligene er lagt til inngangsparti i Lille Stranden. Herfra byr vandringen frem til leilighetene på ulike typer romlige opplevelser gjennom et frodig beplantet gårdsrom, over broer med sikt til dokken, til plassen med fontene, til kanalen eller sikt til fjorden. Vandringen blir en fortelling som synliggjør stedskvalitetenes variasjon og mangfold. Takterrassen og terrassene i gårdsrom og portalåpningene vil bli beplantet og tilrettelagt for beboernes bruk. Her er det mulig å observere byens trivsel eller bare nyte soloppgang over speilblank fjord.