BORGHEIMTUNET

Arkitekt:
Mer arkitektur AS
Sted:
Borgheim, Nøtterøy
Bygningstype/størrelse:
Leilighetsbygg, næringslokaler og park
Kunde:
WA gruppen AS
Byggeperiode:
2020 - pågående

Borgheimtunet er stedsutvikling med fokus på bolig og næring i grønne omgivelser. Målet er å skape et levende sentrum midt på øya.

Høsten 2020 kommer de første leilighetene for salg på Borgheimtunet.

Bebyggelsen består av rekkehus, leilighetsbygg og eksisterende næringsbygg,- som skal transformeres med påbygg og 2 ekstra boligetasjer. Syd for næringsbygget er det foreslått et mindre, offentlig torg.

Borgheim som sted inspirerer til formgivning av bebyggelse med særpreg,- noe som er en vesentlig forutsetning for å skape tilhørighet. For Mer arkitektur er det et ønske å forsterke og videreføre de kvalitetene som er på stedet.

Dette gjør vi ved å jobbe med materialer og farger som er tilpasset omgivelsene. Vi har latt oss inspirere av den historiske trehusbebyggelsen med sin høye detaljeringsgrad i fasadeutførelsen, ulike farger og det frodige taklandskapet med saltak, arker og rause takutspring.

Husene omkranser et stort parkanlegg. Det grønne står i sentrum for de utendørs fellesfasilitetene. Det sentrale solfylte hagerommet for nabolaget, «hjerterommet», opparbeides for miljøvennlig delekultur med gangstier, plantekasser, frukttrær, drivhus, lekeplasser og felles oppholdsrom.

Illustrasjoner: Rift.no

BACK