Mulighetsstudie Nydalen

Arkitekt:
MER arkitektur AS
Sted:
Nydalen, Oslo
Bygningstype/størrelse:
Mulighetsstudie
Kunde:
Norwegian Property
Byggeperiode:
2019 - Pågående

Pågående mulighetsstudie for Nydalsveien 15-17 hvor det undersøkes muligheten for en videreutvikling av eiendommene til boligformål i samspill med eksisterende, bevaringsverdig bygningsmasse.


Illustrasjoner viser at eksisterende hall rives og erstattes av ny park i forlengelse av badeplass. 
Boligbygg etableres langs Nydalsveien og på eksisternde parkeringsplass langs Kristoffer Aamots vei.
Tverrforbindelser etableres gjennom området og bevaringsverdig bygningsmasse synliggjøres fra elverommet/parken og tilgjengeliggjøres gjennom utadrettede funksjoner.

BACK