Sandsliparken

Arkitekt:
MER arkitektur AS / Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb AS
Sted:
Bergen, Norge
Bygningstype/størrelse:
Detaljregulering, 66 leiligheter, 6300 BTA bolig
Kunde:
OBOS Nye hjem
Byggeperiode:
2014 - Pågående

Dagens situasjon er en eksisterende parkeringskjeller med overliggende parkeringsareal som ble bygget for et planlagt næringsbygg som ikke ble realisert. Flaten ligger på et høydedrag tilgrensende Sandsliåsen 55 med utsikt til Håvardstunvannet.

Forslaget består av 3 bygningskropper i 3-5 etasjer som omslutter et større tun planlagt for felles opphold og aktivitet. Bygningene ligger inntil og oppå den eksisterende p-kjelleren. Tomten er eksponert med flott utsikt mot Håvardstunvannet. Uterommet på fremsiden av bebyggelsen utnytter gode sol- og utsiktsforhold, mens det indre tunet er skjermet fra vær og vind og inviterer til nabofellesskap. Volumene trappes ned i høyde mot Håvardstunvannet for å tilpasse seg terreng og nabobebyggelse.

Perspektiver: Pixery media

BACK