Bystranda Aveny

Arkitekt:
Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb AS
Sted:
Kristiansand, Norway
Bygningstype/størrelse:
Apartments/business, 150 apartments, 15.000m2
Oppdragsgiver:
Bystranda Aveny AS, Brødrene Reme AS
Periode:
2008

Tomten ligger i «omdreiningspunktet» mellom Tangen og Kvadraturens randsone, med tett naboskap til Bystranda. Boliger på Tangen svarer på tomtens helt spesielle kvaliteter, nærheten til sentrum og rekreasjon, med praktfull utsikt til elveløpet, skjærgården, østre havn og horisonten. Bebyggelsen åpnes mot sydvest, slik at alle får del i «herligheten», hvilket innebærer at utsikt til sjø og horisont med tilstrekkelig solinnfall prioriteres. Bystranda blir gårdsrommets visuelle utvidelse, og lys- og siktforhold optimaliseres for gårdsrom og boliger, hvilket bør være overordnet med tanke på boligkvalitet og attraksjon.

Det var ønskelig at bebyggelsen skulle fremtre som åpen og lett fra Strandpromenaden.

Hus A blir relativt langt – det var derfor naturlig å tilrettelegge for en vertikal oppdeling av volumer og fasader. Strukturen er utviklet for å sette leilighetsvariasjoner i system og optimalisere ulike romstørrelser og sammenstillinger innenfor en geometri som samtidig er effektiv når det gjelder parkeringskjeller, og fleksibel når det gjelder konstruksjonssystem.

Ved høy utnyttelsesgrad kommer behovet for utsyn ofte i konflikt med behovet for beskyttelse mot innsyn. Det benyttes delvis inntrukne balkonger av hensyn til behovet for vindskydd og utsikten til fjorden. De fleste leiligheter har i tillegg franske balkonger. Felles takterrasser gir flott utsikt og mye sol.

Materialer og detaljer har referanse til maritime omgivelser og er av høy kvalitet. Tegl i ulike valører, blant annet i blått, blandet med sølvfarget stein kombineres med puss og trepanel malt i ulike farger. Vinduer utføres i impregnert, beiset furu. Balkongbrysting utføres i murverk, tre eller stål og glass. Ulik materialbruk, detaljering og fargesetting gir et sammensatt og variert uttrykk med identitetsskapende elementer og bidrar dermed til en menneskelig skala.