Karenslyst Allé

Arkitekt:
Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb AS
Sted:
Oslo, Norway
Bygningstype/størrelse:
Business complex,18.000m2
Oppdragsgiver:
Orkla Eiendom AS
Periode:
1998

Det overordnede målet var å etablere et offentlig, solfylt plassrom mot eksisterende bebyggelse. Bygningsmassen er bygget opp rundt dette rommet, og publikumsrettede aktiviteter på bakkeplan bidrar til et skjermet møtested også etter kontortid.

Øvrige etasjer er tilrettelagt for fleksible og arealeffektive kontorer med felles kantine tilknyttet terrasse. Arkader og åpninger for gjennomgang og siktlinjer gir en stedlig integrering og innbyr til å ta bygget og stedet i bruk.

Næringsbygget i Karenslyst allé 12 og 14 ble oppført i 1998 for Orkla Eiendom AS. Prosjektet representerer en optimalisering innenfor en stram reguleringsplan.

1. premie invitert konkurranse.